English
万寒 实验师
座机: 010-82338059
邮箱: wanhan@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
吴秀娟 工程师
座机: 010-82317623
邮箱: wxj@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
王旭 讲师
座机: 010-82339187
邮箱: wangxu@act.buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
座机: 010-82338084
邮箱: dqwang@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
王锐 讲师
座机: 010-82338785
邮箱: wangrui@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
王雷 副教授
座机: 010-82316284
邮箱: wanglei@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
吴超英 副教授
座机: 010-82338406
邮箱: cywu@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
沃天宇 副教授
座机: 010-82339274
邮箱: woty@buaa.edu.cn
个人主页: http://act.buaa.edu.cn/woty
吴壮志 副教授
座机: 010-82339797
邮箱: zzwu@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
王静远 副教授
座机: 010-82338176
邮箱: jywang at buaa dot edu dot cn
个人主页: 主页更新中
吴际 副教授
座机: 010-82317624
邮箱: wuji@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
吴威 教授
座机: 010-82317616
邮箱: wuwei@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
( 教育部新世纪人才 )
座机: 010-82339317
邮箱: yhwang@buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
座机: 010-82314026
邮箱: wwj@nlsde.buaa.edu.cn
个人主页: 主页更新中
座机: 010-82339669
邮箱: wanglily@buaa.edu.cn
个人主页: 点击进入
通讯地址:北京市海淀区学院路37号     邮政编码:100191     电子邮箱:scse@buaa.edu.cn
版权所有:北京航空航天大学计算机学院